Enter your keyword

Disclaimer

Disclaimer voor http://leefjewaarheid.nl/

Leef je Waarheid verleent u hierbij toegang tot http://leefjewaarheid.nl/ (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Leef je Waarheid behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Leef je Waarheid.

De informatie op deze website is niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde (medisch-)professionals en/of zorgverlenende instanties, zoals (huis)artsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening, (acute) geestelijke gezondheidszorg, fysiotherapeuten en psychotherapeuten (geen uitputtende opsomming) en is niet bedoeld als hulpmiddel bij het stellen van een (zelf-)diagnose.

Beperkte aansprakelijkheid

Leef je Waarheid spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op Leef je Waarheid aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Leef je Waarheid.

In het bijzonder zijn eventuele prijzen de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Leef je oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het Contact.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Leef je Waarheid nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Leef je Waarheid.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Leef je Waarheid, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Leef je Waarheid richt zich op het gebruik van volledig copyrightvrij beeldmateriaal voor artikelen en opmaak van deze website. Indien u van mening bent dat er tóch rechthebbende voor gebruikt beeldmateriaal, vragen wij u dit zich te melden via Contact. Leef je Waarheid zal het betreffende beeldmateriaal dan direct verwijderen of de copyrighthouder credit geven waar nodig.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.